7

3

bijtvuur

verwarming

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst. De pomp kan op een energiezuinige manier een huis verwarmen en koelen, en zorgen voor warm tapwater. Er bestaan verschillende warmtepompsystemen. Die gebruiken aardwarmte, grond- of oppervlaktewater of buiten- of ventilatielucht om een woning of tapwater te verwarmen. Deze warmte wordt via een vloeistof (vergelijkbaar met koelvloeistof in auto's) in leidingen naar het huis getransporteerd en vervolgens naar een hogere temperatuur gebracht. Voor een warmtepomp die warmte uit de aarde haalt, moet een bron worden geboord. Een warmtepomp die tapwater verwarmt, heeft een groot voorraadvat met water. De spiraal in het water geeft de warmte uit de bron af en brengt daarmee het water in het voorraadvat op temperatuur.

Voordelen
Een warmtepomp is onderhoudsvriendelijk en energiezuinig. Een warmtepompinstallatie heeft minder energie nodig om warmte op te wekken dan een cv-ketel, omdat de pomp de 'gratis' warmte uit een bron gebruikt.

Geschikt huis
Een warmtepomp hoeft minder hard te werken als de woning goed is geïsoleerd. Bij een slecht geïsoleerde woning is er zo'n grote bron nodig, dat de kosten niet opwegen tegen de opbrengsten. Daarom worden met name nieuwbouwhuizen uitgerust met een warmtepomp. Er zijn ook warmtepompen geschikt voor bestaande woningen, maar vaak kunnen die niet de hele woning of al het benodigde tapwater verwarmen.

Klik hier om meer informatie op te vragen of om een afspraak te maken.


CV storing | Gasdroger | Loodgieter | Sanitair |
ventilatietechniek | Verwarming | Warmtepomp | Zink- & dakwerk |
Zonnepanelen

 

shade

bijtvuur

bijtvuur